Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
 

 
  Hakkımızda Öğretim Elemanları Dersler Bağlantılar İletişim  
 
  1.Hafta : Giriş
  2.Hafta : Bilgisayar Donanımı
  3.Hafta : İşletim Sistemleri
  3.Hafta : Windows 7
  4.Hafta : Windows 7
  5.Hafta : İnternet
  7.Hafta : Ofis Programları
  8.Hafta : Word 2010
  9.Hafta : Word 2010
  10.Hafta : Excel 2010
  11.Hafta : Excel 2010
  13.Hafta : PowerPoint
  14.Hafta : PowerPoint

> Dersler  >  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı        

* Bu ders bölümlerde; 
ENF 121, ENF 122, ENF 221, ENF 222 kodları ile verilmektedir.

Bu ders, Donanım, Windows 7, Internet, Kelime İşlemci (Word), Hesap Tablosu (Excel), Sunu Hazırlama (PowerPoint) konularını kapsamaktadır.

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) müfredatı ile tutarlı ve içeriği aşağıda açıklanan altı modülü kapsar: 

Temel Kavramlar: Bu modülü tamamlayan adayın, bir kişisel bilgisayarın fiziksel yapısı, veri saklama, bellek, toplumda çok kullanılan yazılım uygulamaları ve bilgisayar ağlarının kullanımı ile ilgili temel kavramları bilmesi gerekir. Aday ayrıca, bilgi teknolojilerinin günlük kullanımı ve bilgisayarların insan sağlığına etkileri ile bilgisayarlarla ilgili bazı güvenlik ve hukuk konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Bilgisayarın Kullanımı ve Dosya Yönetimi: Bu modül sonunda adayın, kişisel bir bilgisayarın ve işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanmakta yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Aday, masaüstü ortamında etkin bir şekilde çalışabilir hale gelmeli ve dosyaların, dizinlerin/klasörlerin düzenlenmesini, bunların nasıl kopyalanıp, taşınacağını ve silineceğini bilmelidir. Aday ayrıca masaüstü sembolleri ile çalışabilmeli ve pencereleri yönetebilmeli, işletim sistemi içinde bulunan arama ve düzeltme araçları ile yazdırma fonksiyonlarını kullanabilmelidir. 

Kelime İşlem: Modül adayın, kişisel bir bilgisayarda kelime işlemci uygulamasını kullanabilme becerisine sahip olmasını gerektirmektedir. Modül sonunda aday, kelime işlemci ile ilgili olarak belge oluşturma, belge biçimlendirme ve kelime işlemci belgesinin dağıtımına yönelik sonlandırma gibi temel işlemleri yapabilecek beceriye sahip olmalı; standart tablolar oluşturma ve belge içinde resim ve görüntü kullanma, nesne aktarımı ve posta birleştirme araçlarını kullanma gibi daha ileri beceri yetkinliği sergileyebilmelidir. 

Hesap Çizelgeleri Hazırlama: Bu modül adaya, hesap çizelgelerinin temel kavramları hakkında bilgi ve kişisel bilgisayarda hesap çizelgeleri ile çalışabilme becerisi kazandırmayı hedefler. Aday, hesap çizelgelerinin geliştirilmesi, biçimlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili temel işlemleri başarı ile yerine getirebiliyor olmalıdır. Aday ayrıca, standart matematiksel ve mantıksal işlemleri de temel formül ve fonksiyonları kullanarak yapabilmeli; nesnelerin aktarılması, grafiklerin ve şemaların oluşturulması gibi daha ileri özelliklerin kullanılmasında da yetkinlik becerileri sergilemelidir. 

Sunum Hazırlama: Bu modül özetle, adaya bilgisayar ortamında sunum araçlarını kullanma yeterliliği kazanma becerisi kazandırmayı hedefler. Modül sonunda aday, dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma, biçimleme, hazırlama ile ilgili temel görevleri yerine getirebilmelidir. Aday, farklı hedef gruplarına ve farklı durumlara yönelik çeşitli sunumlar hazırlayabilme becerisi yanında; grafik ve şemalarla temel işlemleri yerine getirebilme ve çeşitli saydam gösterisi efektlerini kullanabilme becerilerine sahip olmalıdır. 

Bilgi ve İletişim: Bu modül iki kısımdan oluşmuştur: Birinci kısım adayın, arama motorlarını kullanarak internet ortamında arama yapabilme, arama sonuçlarını yer işaretlemesiyle belirleyebilme, web sayfalarını ve arama raporlarını yazdırabilme becerisini kazanmasını hedeflenmektedir. İkinci kısımda ise adayın elektronik posta gönderme, alma, saklama, değiştirme gibi, elektronik iletişim ile ilgili temel becerileri kazanması hedeflenmektedir.


Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 719